วันพฤหัสบดี, กรกฎาคม 07, 2554

ข้าวนาปี ข้าวนาปรัง คำศัพท์ภาษาอังกฤษ


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


วันก่อนพูดถึงเรื่อง  นา หรือ นาข้าว ไปแล้วว่า แทนที่ฝรั่งเขาจะเรียกว่า rice field   เขาจะเรียกว่า  paddy หรือ paddy field  แทน แปลกคนพิลึก!

paddy field ภาษาอังกฤษแปลว่าอะไร


คราวนี้มาที่ข้อสงสัยอีกอย่าง อีกประการ  ทีี่เมื่อก่อนผมก้อไม่รู้หรอก แต่พอเริ่มสงสัยแล้วก็ทนไม่ได้ต้องไปหามาให้รู้ พอเจอ ได้ความรู้แล้วก็เลยเอามาฝากต่อกันเผื่อใครต้องทำรายงานส่งครู  หรือการบ้านอาจารย์สั่งมา ก็คือ ข้าวนาปี  และ  ข้าวนาปรัง  คำศัพท์ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไรกันแน่?
  • ข้าวนาปี  คือการทำ  นาน้ำฝน นั่นก็คือ ข้าวที่ปลูกในช่วงฤดูการทำนาปกติ  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม มิถุนา  สิงหา  แล้วแต่สภาพน้ำ  ถึงตุลาคม   ภาษาอังกฤษใช้คำว่า  in-season rice 
  •  ข้าวนาปรัง คือ ข้าวที่ปลูกนอกฤดู ปลูกนอกหน้าฝน ไม่ได้พึงฤดูปกติ  ไม่ได้พึ่งน้ำฝน หรือ น้ำหลาก  ดังนั้น ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า off-season rice  ต้องทำในเขตพื้นที่ที่ใกล้น้ำ  หรือมีการชลประทานดี เช่น ในภาคกลาง เป็นต้น
มาดูศัพทอังกฤษกัน สักเล็กน้อย

ข้อมูลข้าวใน Wikipedia

รวมลิงก์หนังสือมารพิณ