วันเสาร์, กรกฎาคม 02, 2554

เรียนอังกฤษข่าวญี่ปุ่้นปลูกทานตะวันลดกัมมันตภาพรังสี


โดย มารพิณ
 www.facebook.com/marnpinbook


มีการรณรงค์กันในญี่ปุ่นให้ปลูกดอกทานตะวัน สร้างทุ่งทานตะวันเพื่อลดกัมมันตภาพรังสีจากอุบัติเหตุโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ครับ  นัยว่า มีส่วนช่วยดูดซับสารกัมมันตภาพรังสีได้ดีกว่าพืชอย่างอื่น

มาดูข่าวกันครับ

Sunflowers to clean radioactive soil in Japan

เล็งทานตะวันล้างดินกัมมันตภาพรังสีในญี่ปุ่น 

Japan is asking people to grow sunflowers, said to help decontaminate radioactive soil, in response to the Fukushima nuclear disaster.

ญี่ปุ่นเชิญชวนให้ผู้คนปลูกทานตะวัน  ซึ่งว่ากันว่าจะช่วยล้างมลพิษดินกัมมันตภาพรังสี จากกรณีวินาศภัยนิวเคลียร์ฟุกุชิมะ 
ศัพท์อังกฤษจากเนื้อข่าว 

  • Sunflower   ออกเสียงว่า  สั้น ฝล่าว เหวอะร์    (ชื่อวิทยาศาสตร์ Helianthus, H. annuus) flower   อ่านว่า ฟล๊าว เหว่อะร์   แปลว่า ดอก  ดอกไม้  ศัพท์คำนี้สร้างง่ายๆ  คือ sun(ดวงอาทิตย์)+flower(ดอกไม้)=  ดอกตะวัน หรือดอกทานตะวัน ที่หันช่อดอกหันตามดวงอาทิตย์นั่นเอง 
  • radioactive  ออกเสียง เหร่ ดิ โอ่แอ๊คถิ่ฝ   แปลว่า  เกี่ยวกับ หรือ เกี่ยวพัน เกิดจากกัมมันตภาพรังสี คำนี้เป็นศัพท์ที่มีที่มาจากการบัญญัติศัพท์วิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ (International Scientific Vocabulary)  คำว่า radio+active ที่เห็นเป็นส่วนหนึ่งของคำ มาจากภาษาฝรั่งเศส radio-actif  ความหมายของการแพร่คลื่น แพร่กัมมันตภาพรังสีออกมา
  • soil ออกเสียงว่า  ซ่อยล์  แปลว่า ดิน เนื้อดิน
  • decontaminate   อ่านว่า ดี ค่อน เท๊ หมิ เน่ท   แปลว่า ขจัดการปนเปื้อน กำจัดการปนเปื้อน มาจาก de(รากคำแปลว่า ขจัด หรือเปลี่ยนให้เป็นความหมายตรงกันข้าม ) เวลาเราเจอ de-  หน้าคำอะไร จะมีความที่ทำให้เป็นตรงข้ามกับคำที่มันขยาย  เช่น decode  ดี่ โค้ด  แปลว่า ถอดรหัส ( code คือรหัส โค้ด การเข้ารหัสลับ ) 
  • ในกรณีนี้ decontaminate  มาจากคำ de+contaminate (เฉพาะ contaminate  ค่อน เท๊ หมิ เน่ท แปลว่า ทำให้เปื้อน ปนเ้ปื้อน ทำให้เสีย ทำให้มีมลทิน  พอบวกคำว่า de- เข้าไปความหมายจะพลิกไปตรงกันข้ามคือ ขจัดการปนเปื้อน ลดการปนเปื้อน อย่างเช่น พวกเหตุปนเปื้อนคราบน้ำมันรั่ว(oil spill)   


รวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)