วันศุกร์, ตุลาคม 05, 2555

ททท.ตราด จัดแพกเกจทัวร์เปิดฤดูกาลเที่ยวทะเลตราด เกาะกูด - เกาะหมาก


ภาพจากทริปทะเลตราดปีก่อน

ททท.ตราด ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จัดกิจกรรม เที่ยว ตราด - เกาะกูด - เกาะหมาก - หมู่้เกาะรัง - เกาะกระดาด  ในโครงการเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวทะเลตราด    ตอน มหัศจรรย์หมู่เกาะสุดทางฝั่งตะวันออกของประเทศไทย  คนละ 3,999 บาท  รับจำนวนจำกัด


กำหนดการเดินทาง
ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2555
_____________________________________________

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555
09.30 น. พร้อมกันที่ท่าเรือนางพญา (เกาะกูดเอ็กซ์เพรส) ตำบลแหลมศอก อำเภอเมือง จังหวัดตราด
- ลงทะเบียนรับของที่ระลึก / นำกระเป๋าสัมภาระติดป้ายชื่อ / เตรียมชุดสำหรับเที่ยวน้ำตก
- ผู้เข้าร่วมโครงการทำกิจกรรมนันทนาการกลุ่ม “ประกวดชุดแฟนซีเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”
ชิงรางวัลของที่ระลึกจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด และ ททท.สำนักงานตราด
10.00 น. ลงเรือเกาะกูดเอ็กซ์เพรส เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะกูด ชมทัศนียภาพทะเลตราด 1 ชั่วโมง
11.30 น. ถึงเกาะกูด / รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารปีเตอร์แพน รีสอร์ท หาดคลองเจ้า
ช่วงบ่าย กิจกรรมเกาะกูด ท่องเที่ยวน้ำตกคลองเจ้า, ชมปรากฏการณ์ธรรมชาติ เขาเรือรบ, สักการะกรมหลวงชุมพรฯ
ช่วงเย็น เดินทางเข้าสู่สถานที่พัก เกาะกูด อ่าวพร้าวบีช รีสอร์ท สถานที่พักติดชายหาด บรรยากาศทิวมะพร้าว
18.30 น. งานเลี้ยงรับประทานอาหารเย็น (ซีฟู้ด) / กิจกรรมนันทนาการกลุ่ม
20.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2555
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณห้องอาหารของสถานที่พัก
- จัดเตรียมกระเป๋าสัมภาระ / เตรียมชุดสำหรับกิจกรรมดำน้ำ
10.00 น. ลงเรือเกาะกูดเอ็กซ์เพรส เดินทางมุ่งหน้าสู่ เกาะหมาก ชมทัศนียภาพทะเลตราด 30 นาที
- ถึงเกาะหมาก (จนท.นำกระเป๋าไปเก็บที่ห้องพัก) เปลี่ยนเป็นเรือเร็ว (Speed Boat) เดินทางต่อไปยัง หมู่เกาะรัง
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
- กิจกรรมดำน้ำชมประติมากรรมช้างใต้ทะเลตราด และชมความงามของโลกใต้ทะเลบริเวณเกาะรัง
15.30 น. เดินทางต่อไปยัง เกาะกระดาด เพื่อเข้าชมฝูงกวางป่านับร้อยตัวในบรรยากาศซาฟารีกลางทะเล
ชมสถานที่ซึ่งสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสในอดีต
17.30 น. เดินทางกลับถึงเกาะหมาก มากะธานี รีสอร์ท สถานที่พักติดชายหาด พร้อมสระว่ายน้ำ
18.00 น. กิจกรรมชายหาด / รับประทานอาหารเย็น (ซีฟู้ด) / พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2555
08.00 น. รับประทานอาหารเช้า บริเวณห้องอาหารของสถานที่พัก
10.00 น. ลงเรือเกาะกูดเอ็กซ์เพรส เดินทางกลับเข้าฝั่ง
12.00 น. เข้าชมปรากฏการณ์ ฝูงเหยี่ยวแดงคอขาวนับร้อยตัว ตำบลหนองคันทรง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหารคนพลัดถิ่น
13.00 น. สิ้นสุดการเดินทาง / เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
_____________________________________________

อัตราค่าบริการ (พักคู่) คนละ 3,999 บาท / (พักเดี่ยว) คนละ 5,200 บาท (เตียงเสริม 3999)
(เด็กอายุต่ำกว่า 6 ปี ไม่คิดค่าใช้จ่าย เตียงเดียวกับผู้ปกครอง)
อัตรานี้รวม ค่าพาหนะ / ห้องพัก 2 คืน / อาหาร 7 มื้อ / ประกันอุบัติเหตุ / กิจกรรมดำน้ำ / เข้าชมแหล่งท่องเที่ยว


การชำระเงิน ธ.กสิกรไทย / สาขาตลาดเทศบาล / ชื่อบัญชี สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด
เลขที่ 551 – 202 – 8448


สอบถามข้อมูลและสมัคร 


 เบอร์โทรสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด โทรศัพท์. 091-1744712 / 089-0929874
ยืนยันการชำระเงินมาทางโทรสารหมายเลข (039) 696-474 Goldensand.office@gmail.com


เบอร์โทรททท.สำนักงานตราด (039) 597-259 ถึง 60 E-mail : tattrat@tat.or.th