วันจันทร์, ตุลาคม 22, 2555

รวมข้อมูลกำหนดจัดงานงานออกพรรษาทั่วประเทศ ปี 2555


โดย มารพิณ
ไป เฟซบุ๊ค   www.facebook.com/marnpinbook

 รวมข้อมูลเทศกาลงานประเพณีออกพรรษาทุกภูมิภาค ของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๕๕  ใครที่อยากทราบรายละเอียดงาน วงไหนมา  ใครมาเล่น ติดต่อร้านค้าที่ไหน  ให้ดูแต่ละงานจะมีเบอร์โทรติดต่อ ส่วนข้อมูลท่อเงเที่ยวทั่วไปสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย
  • รวมข้อมูลงานออกพรรษาภาคใต้ 
สงขลา

กำหนดจัดงานประเพณีลากพระและตักบาตรเทโว สงขลาประจำปี ๒๕๕๕

วันที่  ๒๙ - ๓๑ ต.ค. ๕๕  จัดบริเวณเชิงเขาตังกวน และลานดอกแก้ว อ.เมือง จ.สงขลา
๒๙ ต.ค. ๕๕   - พิธีสมโภชผ้าห่มพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน
๓๐ ต.ค. ๕๕   - พิธีแห่ผ้าห่มพระเจดีย์หลวงเขาตังกวน
๓๑ ต.ค. ๕๕   - พิธีตักบาตรเทโว ขบวนแห่เรือพระ การ    
                    ประกวดเรือพระ และการแข่งขันแทงต้ม
                 
เบอร์โทรเทศบาลนครสงขลา                โทร. ๐๗๔ ๓๑๒ ๐๒๕              ต่อ ๑๓๘                            
เบอร์โทรททท.สนง.หาดใหญ่                โทร. ๐๗๔ ๒๓๑ ๐๕๕ และ๐๗๔ ๒๓๘ ๕๑๘      

ตรัง
งานประเพณีลากพระและมหกรรมวัฒนธรรมสัมพันธ์จังหวัดตรัง ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๓๑ ต.ค. – ๖ พ.ย. ๕๕
 สนามกีฬาทุ่งแจ้ง ถ.ตรัง-สิเกา อ.เมือง จ.ตรัง
- การประกวดเรือพระจากวัดต่างๆ ทั่วจังหวัดตรัง จำนวนกว่า ๖๐ ลำ   /  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน                                                    - ชมความสวยงามและร่วมทำบุญเรือพระ                          
- ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านภาคใต้  การแสดงดนตรีของนักเรียนนักศึกษา  /  การแสดงมหรสพ                                                    
- การจำหน่ายสินค้า OTOP
เบอร์โทร องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 
 โทร. ๐๗๕ ๒๑๘ ๒๖๒ ต่อ ๓๔๔
เบอร์โทรททท.สนง.ตรัง
โทร. ๐๗๕ ๒๑๕ ๘๖๗,
๐๗๕ ๒๑๑ ๐๕๘

พัทลุง

กำหนดจัดงานประเพณีแข่งโพน – ลากพระ พัทลุง ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๕ ต.ค. – ๓ พ.ย. ๕๕  
งานมีที่ถนนทางเสด็จ และหาดแสนสุขลำปำ อ.เมือง จ.พัทลุง
- การแข่งโพนรุ่นเยาวชน และประชาชน
(๒๗ – ๓๑ ต.ค. ๕๕)
- การประกวดธิดาโพน
- การจำหน่ายสินค้าโอท็อป และสินค้าจากชุมชน
- การจัดนิทรรศการ
เบอร์โทรททท.สนง.หาดใหญ่                โทร. ๐๗๔ ๒๓๑ ๐๕๕ และ๐๗๔ ๒๓๘ ๕๑๘
ชุมพร
งานประเพณีแห่พระแข่งเรือชิงโล่  ชุมพร ประจำปี 55 และถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ ๑๖๙
๓๑ ต.ค. – ๔ พ.ย. ๕๕
 บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองหลังสวนและสนามแข่งขันกลางภาคใต้แม่น้ำหลังสวน วัดด่านประชากร  อ.หลังสวน จ.ชุมพร

- การตักบาตรเทโว การทอดผ้าป่า การแต่งชุดไทย
- การแข่งเรือขึ้นโขนชิงธง (มีทุกวัน)
- การประกวดเรือสวยงาม
- การประกวดกองเชียร์
- การประกวดภาพถ่าย /  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์

เบอร์โทรที่ว่าการอำเภอหลังสวน          โทร ๐๗๗ ๕๔๕ ๐๗๕                
เบอร์โทรททท.สนง.ชุมพร                       โทร. ๐๗๗ ๕๐๑ ๘๓๑ และ ๐๗๗ ๕๐๒ ๗๗๕ – ๖          
สุราษฎร์ธานี
งานประเพณีชักพระ -ทอดผ้าป่าและแข่งขันเรือยาวสุราษฏร์ประจำปี 55
วันที่ ๒๗ ต.ค. - ๔ พ.ย. ๕๕
ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีและสนามข้างโรงแรมวังใต้
อ.เมือง จ. สุราษฎร์ธานี
- ประกวดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านทั่วมุมเมือง                        
- ขบวนเรือพนมพระและรถพนมพระ
วันที่  ๓๑ ต.ค. ๕๕  :  ชักพระ
- ทำบุญตักบาตร    /  แข่งขันเรือยาว   /  การแสดงบนเวที


รวมข้อมูลงานออกพรรษาภาคกลาง

ลพบุรี 

งาน “เขาพระงาม เทโวโรหณะ”
วันที่    ๓๑ ต.ค. ๕๕   
จัดที่ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)
ต.เขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี
- ตักบาตรข้าวต้มลูกโยน
- การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกสินค้า OTOP
เบอร์โทรเทศบาลตำบลเขาพระงาม   โทร.๐๓๖ ๔๘๗ ๓๗๒ ต่อ ๑๐๑๔
เบอร์โทรททท.สนง.ลพบุรี                  โทร. ๐๓๖ ๗๗๐ ๐๙๖ – ๗  
                                       
งานออกพรรษาสิงห์บุรี

งานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๐ – ๒๑ ต.ค. ๕๕
 สนามลำแม่น้ำเจ้าพระยา  บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังเดิม)
- การทำบุญตักบาตร                                        
- ฟังธรรมเทศนา  และพัฒนาวัด                        
 - การแข่งขันเรือยาว

เบอร์โทรเทศบาลเมืองสิงห์บุรี                โทร. ๐๓๖ ๕๑๑ ๓๒๘                
เบอร์โทร ททท.สนง.ลพบุรี                  โทร. ๐๓๖ ๗๗๐ ๐๙๖ – ๗
สระบุรี
- งานประเพณีตักบาตรเทโวข้าวต้มลูกโยน  ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕
ณ วัดพระพุทธฉาย อ.เมือง จ.สระบุรี
- ชมขบวนแห่เฉลิมพระเกียรติ                               
- ขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน และขบวนการแสดงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมพื้นบ้าน                                                             - ชมการประกวดทำข้าวต้มลูกโยน
เบอร์โทรวัดพระพุทธฉาย                            โทร. ๐๓๖ ๓๐๓ ๑๖๙ และ  ๐๘๗ ๙๙๖ ๑๐๘๕                             เบอร์โทร ทท.สนง.ลพบุรี                  โทร. ๐๓๖ ๗๗๐ ๐๙๖ – ๗          
- งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๓๐ – ๓๑ ต.ค. ๕๕
- ณ วัดเขาแก้ววรวิหาร
ต.ต้นตาล อ.เสาไห้ จ.สระบุรี
- ร่วมทำบุญตักบาตร
เบอร์โทร ททท.สนง.ลพบุรี                  โทร. ๐๓๖ ๗๗๐ ๐๙๖ – ๗          
ประจวบคีรีขันธ์
งานเทศกาลวันออกพรรษาหัวหิน ปี 55
วันที่ ๒๙ ต.ค. ๕๕
ณ ตลาดน้ำหัวหิน
- ร่วมทำบุญตักบาตรพระ ๙ รูป
- ออกบิณฑบาตรทางเรือภายในตลาดน้ำหัวหิน
เบอร์โทร ตลาดน้ำหัวหิน                      โทร. ๐๓๒ ๘๒๗ ๘๘๘          
เบอร์โทรททท.สนง.ประจวบคีรีขันธ์   โทร. ๐๓๒ ๕๑๓ ๘๘๕    
สุพรรณบุรี
งาน “ประเพณีตักบาตรเทโว วัดเขาดีสลัก ประจำปี ๒๕๕๕”
วันที่ ๑ พ.ย. ๕๕
ณ วัดเขาดีสลัก ต.ดอนคา อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
- พิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
- พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
- การแสดงกระตั้วแทงเสือ
- การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา
- การจำหน่ายสินค้าโอท็อปของ อ.อู่ทอง

เบอร์โทรที่ทำการปกครองจังหวัด สุพรรณบุรี โทร. ๐๓๕ ๕๓๕ ๓๘๐                                      
 เบอร์โทรททท.สนง.สุพรรณบุรี             โทร. ๐๓๕ ๕๓๖ ๐๓๐,               ๐๓๕ ๕๓๖ ๑๘๙ และ        ๐๓๕ ๕๓๕ ๗๘๙
เบอร์โทรวัดเขาดีสลัก
โทร. ๐๘๑ ๑๙๗ ๔๙๗๔
พระนครศรีอยุธยา
“กิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะและฟังเทศน์ปฏิบัติธรรม อยุธยาประจำปี ๒๕๕๕”
วันที่   ๓๐ ต.ค. ๕๕
ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร / วัดใหญ่ชัยมงคล
- พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ
- ฟังเทศน์ถือศีล
- ปฏิบัติธรรม

เบอร์โทรททท.สนง.พระนครศรีอยุธยา             โทร. ๐๓๕ ๒๔๖ ๐๗๖ – ๗
เพชรบุรี
- ประเพณีห่มผ้าพระนอน
 วันที่  ๓๐ ต.ค. ๕๕
- ณ วัดพระพุทธไสยาสน์ (วัดพระนอน)
อ.เมือง จ.เพชรบุรี
- ทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
- ร่วมแห่ผ้าตาดทอง (ผ้าแพร) รอบพระอุโบสถและนำผ้าตาดทองไปห่มพระนอนภายในวิหาร
เบอร์โทรวัดพระพุทธไสยาสน์
โทร. ๐๓๒ ๔๒๗ ๓๘๐ และ ๐๘๑ ๒๙๗ ๒๑๕๒

- ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่   ๓๑ ต.ค. ๕๕
ณ ทางขึ้นวัดเขาวังด้านถนนราชวิถี อ.เมือง จ.เพชรบุรี

- ขบวนรถพระพุทธรูปเพื่อประพรมน้ำพระพุทธมนต์ พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวนประมาณ ๑๐๐ รูป เดินทางมาจากทางขึ้นเขาวังเพื่อรับบิณฑบาต (๐๗.๐๐ น.)

เบอร์โทร สำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบุรี
โทร. ๐๓๒ ๔๐๓ ๘๘๘
- ประเพณีตักบาตรเทโว และทำบุญทอดกฐิน วัดเขาตะเครา
 วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕
- ณ วัดเขาตะเครา อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
- ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวพระสงฆ์และสามเณรจำนวน ๕๐ รูปที่เดินลงมาจากทางขึ้นเขาตะเคราเพื่อรับบิณฑบาต (๐๗.๐๐ น.)
- ร่วมทำบุญตักบาตร และถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ /  ร่วมงานทอดกฐิน (๑๓.๐๐ น.)
เบอร์โทรวัดเขาตะเครา
โทร. ๐๓๒ ๔๒๔ ๓๐๐
และ ๐๓๒ ๔๐๙ ๒๗๗

      ราชบุรี
ประเพณีทำบุญตักบาตรเทโว วัดเขาวัง จ.ราชบุรี ปี55
 วันที่   ๓๑ ต.ค. ๕๕
ณ วัดเขาวัง อ.เมือง จ.ราชบุรี
- ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวพระสงฆ์และสามเณรที่เดินลงมาจากเขาวังเพื่อรับบิณฑบาต (๐๗.๐๐ น.)
เบอร์โทรวัดเขาวัง โทร. ๐๓๒ ๓๑๒ ๗๒๕
อุทัยธานี
งานตักบาตรเทโว วัดสังกัสรัตนคีรี
วันที่ ๓๐ – ๓๑ ต.ค. ๕๕
(๐๘.๐๐ น.)  วัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมือง จ.อุทัยธานี
- พระสงฆ์ทุกรูปที่จำพรรษาในอำเภอเมืองอุทัยธานีประมาณ ๕๐๐ รูป จะเดินลงบันไดเป็นแถวจากยอดเขาสะแกกรังนำด้วยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ลงมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากพุทธศาสนิกชนที่ลานวัด
(๓๑ ต.ค. ๕๕ เริ่มเวลา ๐๘.๐๐ น.)                                                      
 - คหบดีของจังหวัดอุทัยธานี จะนำงาช้างเก่าแก่ที่สะสมไว้มาจัดเป็นโต๊ะหมู่บูชาเพื่อรำลึกถึงบุญคุณที่ช้างมีต่อชาวอุทัยธานี ซึ่งแต่ก่อนมีอาชีพทำไม้ ซึ่งใน ๑ ปีจะมีเพียงวันเดียวเท่านั้น
เบอร์โทรททท.สนง.อุทัยธานี            โทร. ๐๕๖ ๕๑๔ ๖๕๑ – ๒

นครสวรรค์
ประเพณีการแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ นครสวรรค์ประจำปี 2555
วันที่ ๒๗ ก.ย. – ๗ ต.ค. ๕๕
ณ บริเวณลำน้ำเจ้าพระยาหน้าศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์
- ปิดทองไหว้พระ                                            
  - ประเพณีการแข่งเรือยาว
เบอร์โทร ททท.สนง.อุทัยธานี            โทร. ๐๕๖ ๕๑๔ ๖๕๑ – ๒

  • รวมข้อมูลงานออกพรรษาภาคเหนือ 

เชียงราย

- งานบุญตักบาตรสองแผ่นดินเหนือสุดในสยาม แม่สาย ปี 55
 วันที่   ๓๑ ต.ค. ๕๕
ณ บริเวณเชิงดอยวัดพระธาตุดอยเวา (หน้าด่านพรมแดน) จนถึงมูลนิธิ
กวงเม้ง อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
(๐๔.๐๐ น. เป็นต้นไป)

เบอร์โทร ททท.สนง.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๗๑๗ ๔๓๓ และ  ๐๕๓ ๗๔๔ ๖๗๔ – ๕
เบอร์โทรเทศบาลตำบลแม่สาย
โทร. ๐๕๓ ๗๓๑ ๒๘๘ และ  ๐๕๓ ๗๓๒ ๘๒๗ – ๙

- งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะฯ เชียงรายประจำปี 2555
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕
- ณ บริเวณเชิงบันไดวัดดอยงำเมือง ไปจนถึงสี่แยกศาลจังหวัดเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย
- ร่วมถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณรจำนวน ๓๐๐ รูป (๐๖.๐๐ น.)
- พิธีทางศาสนา (๐๖.๓๐ น.)
- พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
(๐๖.๓๙ น.)

เบอร์โทรททท.สนง.เชียงราย
โทร. ๐๕๓ ๗๑๗ ๔๓๓ และ  ๐๕๓ ๗๔๔ ๖๗๔ – ๕

แม่ฮ่องสอน
- ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด แม่ฮองสอนปี 55
วันที่ ๒๖ ต.ค. – ๗ พ.ย. ๕๕
ณ อำเภอเมือง จ.แม่ฮ่องสอน
- ๒๘ ต.ค. ๕๕  :  ขบวนแห่จองพารา หรือ ปราสาทไม้จำลอง
- การประกวดจองพารา
- การประกวดฟ้อนนกกิ่งกะเหร่า
- รำโตสัตว์สองเท้าและสี่เท้าในวรรณคดี
- ๑ พ.ย. ๕๕  :  พิธีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระธาตุดอยกองมู

เบอร์โทรททท.สนง.แม่ฮ่องสอน
โทร. ๐๕๓ ๖๑๒ ๙๘๒ – ๓
เบอร์โทร กองการศึกษา สนง.เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน
โทร. ๐๕๓ ๖๑๒ ๐๑๖

- งานประเพณีออกหว่า แม่สะเรียง ประจำปี 2555
วันที่ ๒๙ – ๓๑ ต.ค. ๕๕
 อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน

- ประดิษฐ์จองพารา ซุ้มราชวัตรและโคมไฟประดับตามบ้านเรือน
- ร่วมทำบุญตักบาตรตามถนนแม่สะเรียง
- ชมขบวนแห่จองพารา
- ถนนคนเดิน
- การจำหน่ายสินค้าโอท็อป
- ขบวนแห่เทียนเหง หรือ เทียนพันเล่ม

เบอร์โทรเทศบาลตำบลแม่สะเรียง
โทร. ๐๕๓ ๖๘๑ ๒๓๑
งานประเพณีกาดหลู่เมืองปาย
วันที่ ๒๖ – ๒๗ ต.ค. ๕๕
- ณ อำเภอปาย จ.แม่ฮ่องสอน
- ประดิษฐ์จองพารา ซุ้มราชวัตรและโคมไฟประดับตามบ้านเรือน
- ขบวนแห่จองพารา หรือ ปราสาทไม้จำลอง
(๒๖ ต.ค. ๕๕)
- ตักบาตรตามวัดต่างๆ
- ถนนคนเดิน
- การแสดงศิลปวัฒนธรรม
- การจำหน่ายสินค้าโอท็อป

เบอร์โทรเทศบาลตำบลปาย
โทร. ๐๕๓ ๖๙๘ ๒๒๔
พิษณุโลก
งานประเพณีทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะประจำปี ๒๕๕๕  วัดพระพุทธบาทเขาทราย
วันที่ ๓๑ ต.ค. – ๑ พ.ย. ๕๕
ณ วัดพระพุทธบาทเขาทราย
อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร

- ชมขบวนแห่ “ท้าวสักกะเทวราช(พระอินทร์)” และพระภิกษุสามเณร จำนวน ๕๐๙ รูป เดินลงจากเขาพระพุทธบาท เพื่อรับบิณฑบาตจากประชาชน    
- ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะ(ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน ๕๐๙ รูป)                                 - กิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลเทโวคัพฯ                          
- งานออกร้านผลิตภัณฑ์ OTOP ของจังหวัดพิจิตร และศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น พร้อมชมมหรสพสมโภช และมหกรรมคอนเสิร์ตฟรีตลอดงาน
เบอร์โทรเทศบาลตำบลเขาทราย
โทร. ๐๕๖ ๖๔๙ ๓๓๙
เบอร์โทรททท.สนง.พิษณุโลก
โทร. ๐๕๕ ๒๕๒ ๗๔๒ – ๓
แพร่
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ แพร่ ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๓๑ ต.ค. ๕๕
- ณ วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
(๐๖.๐๐ – ๐๗.๐๐ น.)
- ณ วัดชัยมงคล อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ (๐๖.๐๐ – ๐๗.๗๐ น.)
- ณ วัดสะแล่ง อ.ลอง จ.แพร่
(๐๖.๐๐ – ๐๗.๗๐ น.)

- ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร
- พิธีกรรมทางศาสนา
- ริ้วขบวนการจัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ
เบอร์โทรททท.สนง.แพร่
โทร. ๐๕๔ ๕๒๑ ๑๑๘,              ๐๕๔ ๕๒๑ ๑๒๗
เบอร์โทรวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โทร. ๐๕๔ ๕๙๙ ๒๐๙

อุตรดิตถ์
งานประเพณีแห่ผีตลก เนื่องในวันออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕

วันที่ ๓๐ ต.ค.  ๕๕
ณ บริเวณเทศบาลตำบลท่าปลา
จ.อุตรดิตถ์
- ขบวนแห่ผีตลก แห่ดอกไม้สด แห่กัญหาชาลี
- การทำบุญตักบาตร
- การแสดงกลองยาว นางรำ และขบวนกัณฑ์เทศน์
เบอร์โทรเทศบาลตำบลท่าปลา
โทร. ๐๕๕ ๔๙๙ ๐๘๑
เบอร์โทร ททท.สนง.แพร่
โทร. ๐๕๔ ๕๒๑ ๑๑๘,              ๐๕๔ ๕๒๑ ๑๒๗
น่าน
งานประเพณีแข่งเรือวันออกพรรษา งานตานก๋วยสลากวัดบุญยืน พระอารามหลวง อ.เวียงสา ชิงถ้วยพระราชทานฯ ประจำปี ๒๕๕๕
วันที่ ๒๙ – ๓๐ ต.ค. ๕๕
ณ สนามแข่งเรือบ้านบุญยืน (ท่าน้ำบ้านป่ากล้วย) ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน
- การถวายทานสลากภัต
- การแข่งเรือยาว แบ่งเป็น ๓ ประเภท
    ๑. เรือใหญ่ ความยาวประมาณ ๑๓ – ๑๕ วา ใช้ฝีพาย ๔๑ – ๔๕ คน
    ๒. เรือกลาง ความยาวประมาณ ๑๑ – ๑๓ วา ใช้ฝีพาย ๓๑ – ๔๐ คน
    ๓. เรือเล็ก ความยาวประมาณ ๑๐ – ๑๒ วา ใช้ฝีพายไม่เกิน ๓๐ คน

เบอร์โทร เทศบาลตำบลเวียงสา อ.เวียงสา 
โทร. ๐๕๔ ๗๘๑ ๖๘๒ ต่อ ๑๗
เบอร์โทรททท.สนง.แพร่
โทร. ๐๕๔ ๕๒๑ ๑๑๘,              ๐๕๔ ๕๒๑ ๑๒๗

  • รวมข้อมูลงานเทศกาลออกพรรษาภาคอีสาน

หนองคาย
การจัดงานประเพณีออกพรรษา ประจำปี ๒๕๕๕ “แข่งเฮือน้ำท่า  ซิมปลาน้ำของ ลองนั่งเบิ่งลูกไฟ  ไหลเรือกาบกล้วย อ้วยซ้วยสีแสงพญานาค ตักบาตรแคมของ”
บั้งไฟพญานาค วันที่ ๒๗ ต.ค.  - ๒ พ.ย. ๕๕
ณ เทศบาลเมืองหนองคาย อ.เมือง จ.หนองคาย

- การจัดกิจกรรม ถนนอาหาร - การแสดง                      
   - ลอยเรือไฟ บูชาพญานาค                                    
 - การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทยทาเลนท์ โครงการ ๒                                
 - การแสดงแสง - สี - เสียง “เปิดตำนานบั้งไฟพญานาค”      
 - การประกวดปราสาทผึ้งแบบดั้งเดิม                                
 - พิธีบวงสรวงเจ้าแม่สองนาง                                                
- พิธีบวงสรวงพระธาตุกลางน้ำ                                    
  - การแข่งขันเรือยาว “ชิงถ้วยพระราชทานฯ”                                                                 
     - การประกวดธิดาปราสาทผึ้งมื้อไหล                                  
- การประกวดกองเชียร์เรือยาว                                            
 - การตักบาตรเทโวโรหนะ
บอร์โทร ททท.สนง.อุดรธานี
โทร. ๐๔๒ ๓๒๕ ๔๐๖ – ๗

ขอนแก่น
- งานประเพณีออกพรรษา “ไต้ประทีปโคมไฟ และวิถีอีสาน” บึงแก่นนคร

วันที่ ๒๖ – ๓๑ ต.ค. ๕๕
ณ สวนสาธารณะ ๒๐๐ ปี บึงแก่นนคร จ.ขอนแก่น
- การประกวดขบวนแห่ประทีปโคมไฟ
- การประกวดฮ้านประทีป
- การประกวดประทีปโคมไฟ ไฟพะเนียง
เบอร์โทรเทศบาลนครขอนแก่น
โทร. ๐๔๓ ๒๒๔ ๐๓๒,
๐๔๓ ๒๒๔ ๐๒๙


- งานประเพณีตักบาตรเทโว นมัสการองค์พระใหญ่ ไหว้พระพุทธบาท (๓๑ ต.ค. ๕๕)

ณ บริเวณวัดพระบาทภูพานคำ  อำเภออุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น (๓๑ ต.ค. ๕๕)
- การสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อป
- ตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๕๐๐ รูป ที่เดินบิณฑบาตลงมาตามบันไดจำนวน ๑,๐๔๙ ชั้น (๓๑ ต.ค. ๕๕)
- ปล่อยโคมลมยักษ์ จุดตะไลยักษ์ (๓๑ ต.ค. ๕๕)
เบอร์โทรททท.สนง.ขอนแก่น
โทร. ๐๔๓ ๒๔๔ ๔๙๘ – ๙
เบอร์โทรเทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์
โทร. ๐๔๓ ๔๔๖ ๐๙๘ และ
๐๔๓ ๔๔๖ ๐๙๑

นครพนม
งานปฏิบัติบูชา ลาพรรษาปีพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี
วันที่ ๒๐ – ๒๑ ต.ค. ๕๕
ณ พระธาตุพนม
- ร่วมทำวัตรเช้า - เย็น
- ชมขบวนถวายเครื่องสักการบูชายามค่ำ และประทักษิณารอบองค์พระธาตุพนม
- ทำบุญตักบาตรพระภิกษุสามเณร ๕๐๐ รูป
- ธรรมกถาลาพรรษาพุทธชยันตี
- ถวายผ้าป่าบำรุงพระธาตุแล้วกราบลาองค์พระธาตุ

เบอร์โทรททท.สนง.นครพนม
โทร. ๐๔๒ ๕๑๓ ๔๙๐ – ๑
สกลนคร
งาน “ประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี ๒๕๕๕”
วันที่ ๒๖ – ๓๐ ต.ค. ๕๕
ณ สนามมิ่งเมืองสกลนคร
และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ (สระพังทอง)
-  ๒๙ ต.ค. ๕๕ :   ขบวนแห่ปราสาทผึ้งโบราณและปราสาทผึ้งประยุกต์
- การแสดงแสง สี เสียงชุด “ไขป่องเอี้ยมเยี่ยมเมืองสกล” และ “ออนซอนหนองหารหลวง”
- การแข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ
- เทศกาลของดีของแซ่บเมืองสกล
- การแสดงดนตรีพื้นเมืองและศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน
- คอนเสิร์ตมหรสพทุกคืน

เบอร์โทรททท.สนง.นครพนม
โทร. ๐๔๒ ๕๑๓ ๔๙๐ – ๑
เบอร์โทรประชาสัมพันธ์ จ.สกลนคร
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑ ๗๘๙
เบอร์โทรเทศบาลนครสกลนคร
โทร. ๐๔๒ ๗๑๑ ๒๐๓ ต่อ ๑๐๐๐ – ๑๐๐๑
มุกดาหาร
งาน “ประเพณีแข่งเรือออกพรรษาไทย – ลาว มุกดาหาร ตีช้างน้ำนอง ประจำปี ๒๕๕๕”
วันที่ ๒๘ – ๓๐ ต.ค. ๕๕
ณ บริเวณหน้าตลาดอินโดจีน
จ.มุกดาหาร
- พิธีแห่อัญเชิญถ้วยพระราชทานฯ ทางบก และพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางบก  /  ขบวนแห่เรือทางบก
- ขบวนวัฒนธรรมพื้นเมืองจากชาวคุ้มวัดชุมชนเมืองมุกดาหารและจากแขวงสะหวันเขต
- ชมการพายเรือประเพณีสวยงามประกอบพิธีเบิกน่านน้ำ
- การแข่งขันเรือประเภทสวยงาม
- การแข่งขันเรือประเภทความเร็ว
- ชมขบวนพาเหรดเรือ และพิธีตีช้างน้ำนอง
(๒๙ – ๓๐ ต.ค. ๕๕)
เบอร์โทรททท.สนง.นครพนม
โทร. ๐๔๒ ๕๑๓ ๔๙๐ – ๑

สุรินทร์
งาน “ประเพณีแซนโฎนตา”  หรือสารทเขมร
 วันที่ ๑๐ – ๑๒  ต.ค. ๕๕
ณ เวทีไผทสราญ
- การประกวดการแสดงวัฒนธรรมกันตรึมประยุกต์และกันตรึมพื้นบ้าน
- ขบวนแห่เครื่องเซ่นไหว้ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี)
-ขบวนวงมโหรีและการแสดงรำพื้นเมือง

เบอร์โทรททท.สนง.สุรินทร์
โทร. ๐๔๔ ๕๑๔ ๔๔๗ – ๘
เบอร์โทรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โทร. ๐๔๔ ๕๑๑ ๙๗๕
เบอร์โทรเทศบาลเมืองขุขันธ์
โทร. ๐๔๕ ๖๗๑ ๐๒๒

ศรีสะเกษ
งาน “รำลึกพระยาไกรภักดี ประเพณีแซนโฎนตา บูชาหลักเมือง ลือเลื่องกล้วยแสนหวี”
วันที่ ๑๑ – ๑๒ ต.ค. ๕๕
ณ บริเวณสนามหน้าว่าที่การอำเภอขุขันธ์
- การแสดงดนตรีไทยและสวดทักษิณานุปทาน
- พิธีเซ่นไหว้ศาลหลักเมืองอำเภอขุขันธ์ และศาลพระภูมิ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี)
- พิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี)
- ขบวนแห่สำหรับเครื่องเซ่นบรรพบุรุษที่ยิ่งใหญ่และมีมนต์ขลัง (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี)
- การประกวดขบวนแห่ การประกวดเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ การประกวดข้าวต้มมัด การประกวดกล้วยงามเมืองขุขันธ์ (แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๐ ของทุกปี)
- การจำหน่ายสินค้าโอท็อป

เบอร์โทรเทศบาลเมืองศรีสะเกษ
โทร. ๐๔๕ ๖๒๐ ๒๑๑ – ๔
เบอร์โทร ททท.สนง.สุรินทร์
โทร. ๐๔๔ ๕๑๔ ๔๔๗ – ๘
เบอร์โทรองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โทร. ๐๔๔ ๕๑๑ ๙๗๕
เบอร์โทรเทศบาลเมืองขุขันธ์
โทร. ๐๔๕ ๖๗๑ ๐๒๒

ชัยภูมิ
งานประเพณีโฮมบุญออกพรรษา “แห่กระธูป”
วันที่ ๒๖ – ๒๙ ต.ค. ๕๕
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ
-  ๒๗ ต.ค. ๕๕ :  การแห่ต้นกระธูปที่สูงและใหญ่ จัดแต่งตามสไตล์อันหลายหลากของพื้นที่จำนวน ๙ ขบวนแห่
- การประกวดต้นกระธูปที่ยิ่งใหญ่
- กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านและมหรสพ
- การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีชื่อเสียงของเมืองชัยภูมิ

เบอร์โทร ที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง  
โทร. ๐๔๔ ๘๗๒ ๑๒๓
เบอร์โทรททท.สนง.นครราชสีมา
โทร. ๐๔๔ ๒๑๓ ๐๓๐
๐๔๔ ๒๑๓ ๖๖๖
เลย
งาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ออกพรรษา เชียงคานปี 2555
วันที่ ๒๕ – ๓๑ ต.ค. ๕๕
ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรมวัดท่าคก
- การแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน
- การแข่งขันฟุตบอลเชียงคาน คัพ ต้านยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน
-  ๒๗ ต.ค. ๕๕ :  ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง
เบอร์โทรเทศบาลตำบลเชียงคาน
โทร. ๐๔๒ ๘๒๑ ๙๑๔
เบอร์โทรททท.สนง.เลย
โทร. ๐๔๒ ๘๑๒ ๘๑๒ และ๐๔๒ ๘๑๑ ๔๐๕

กาฬสินธุ์
งานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะที่พุทธสถานภูสิงห์
วันที่ ๓ – ๔ พ.ย. ๕๕
ณ วัดพุทธาวาส บริเวณเชิงเขาภูสิงห์ อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์
- ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวบนเส้นทางไดโนเสาร์
- บำเพ็ญบุญ ตักบาตร ๑๐๘
- ขบวนแห่พระพุทธรูป เทวดาและนางฟ้า
- กวนข้าวทิพย์และข้าวกระยาสารท
- การแสดงแสง สี เสียง ตำนานเมืองสหัสขันธ์สู่การจัดงานตักบาตรเทโวโรหณะ
- พิธีบวชเนกขัมมจารีและเนกขัมมจาริณี

เบอร์โทรเทศบาลตำบลโนนบุรี
โทร. ๐๔๓ ๘๗๑ ๑๔๖
ร้อยเอ็ด
งานประเพณีออกพรรษาเมืองร้อยเอ็ด ปี 2555
วันที่ ๒๘ – ๒๙ ต.ค. ๕๕
ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์      จ.ร้อยเอ็ด
- การประกวดร้องสรภัญญะอีสาน
- การประกวดข้าวทิพย์
- การประกวดประดับประทีปโคมไฟ
- พิธีกวนข้าวทิพย์
- ททท.สนง.ขอนแก่น
โทร. ๐๔๓ ๒๔๔ ๔๙๘ – ๙
เบอร์โทรเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
โทร. ๐๔๓ ๕๑๑ ๒๒๒ ต่อ  ๑๓๒

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ cx]

 ใครที่คิดว่าเรื่องราว ข้อมูลการเดินทางที่เขียนที่นี่โอเค น่าสนใจ ฝาก share บอกต่อเพื่อนๆด้วยครับ ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามนะครับ เพราะเดินทางบ่อย คงมาตอบได้ไม่ทันใจ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ