วันจันทร์, มิถุนายน 28, 2553

คนขับรถที่ใช้มือถือแฮนด์ฟรี นั้นอันตรายกว่าเมาแล้วขับ

โดย มารพิณ ที่เมืองนอกมีข่าวน่าสนใจ ผลวิจัยบอกว่า คนขับรถที่ใช้มือถือแบบโทรไปขับไป นั้นอันตราย ยิ่งกว่าเมาแล้วขับอีกด้วยซ้ำ

Researchers at the University of Utah have published a study that claims drivers on cell phones are prone to more crashes than drunk drivers.
นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยยูทาห์ได้ตีพิมพ์ผลการศึกษาที่อ้างว่าคนขับรถที่ใช้
โทรศัพท์มือถือจะเสี่ยงต่อการชนมากกว่าคนขับรถเมาเสียอีก
เจาะศัพท์ภาษาอังกฤษจากข่าว 
  • Researcher นักวิจัย มาจากเวิร์บคือ research คือวิจัย
  • publish   พั๊บหลิ่ช  ตีพิมพ์ ในที่นี้คือตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการออกเผยแพร่
  • a study ถ้าเป็นเวิร์บ หมายถึง เรียน แต่เป็นคำนามแบบนี้จะหมายถึง "ผลการศึกษา" หรือ "ผลการวิจัย" ครับ
  • claim  เคล่ม   แปลว่า  อ้างว่า ระบุว่า
  • cell phone  แปลว่า  โทรศัพท์มือถือ ความหมายเดียวกับ mobile phone ครับ
  • prone to....    หมายความว่า  มีแนวโน้มที่จะ เสี่ยงจะ
  • crash    แคร่ช   ก็คือ ชน อุบัติเหตุชน
  • drunk driver   แปลว่า คนขับรถเมา  คนเมาขับรถ รวมลิงก์หนังสือมารพิณ

 ฝากแนะนำเว็บ feelthai.blogspot.com และในเฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/marnpinbook ต่อให้คนรู้จักด้วยนะครับ จะเป็นพระคุณอย่างยิ่ง แต่ผมขออนุญาตไม่ตอบคำถามภาษาอังกฤา หรือแก้ปัญหาการบ้านภาษาอังกฤษนะครับ
 © สงวนลิขสิทธิ์ มารพิณ (English for learners - blog)